Vingroup trúng đấu giá đất tại Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà. Khu đất này có quy hoạch chi tiết như thế nào mà gây xôn xao trong giới đầu tư bất động sản? Quảng Trị […]

0914241890