Vingroup trúng đấu giá đất tại Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ng nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà. Khu đất này có quy hoạch chi tiết như thế nào mà gây xôn xao trong giới đầu tư bất động sản?

Quảng Trị chính thức ng nhận kết quả trúng đấu giá

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc ng nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà.

Theo đó, ng ty TNHH Vận hành Vincom Retail (thành viên của Vingroup) là đơn vị trúng đấu giá để thực hiện dự án Khu đô thị thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà thuộc phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.

Cụ thể, tổng diện tích trúng đấu giá 53.187,9 m2, với số tiền trúng đấu giá là 439,999 tỉ đồng. Trong đó, diện tích đất ở đô thị là 45.001,7 m2 và diện tích đất thương mại – dịch vụ là 8.186,2 m2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0914241890