Thị trưởng New York đề xuất xây dựng nhà ở giá rẻ

Hàng trăm người dân New York, Mỹ, ngày 9/3 đã xuống đường tuần hành ủng hộ đối với dự luật buộc các công trình chung cư phải có nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp.

Thị trưởng đề xuất xây dựng nhà ở giá rẻ trong khu nhà tương lai.

Thị trưởng đề xuất xây dựng nhà ở giá rẻ trong khu nhà tương lai.

Hàng trăm người dân New York, Mỹ, ngày 9/3 đã xuống đường tuần hành ủng hộ dự luật của Thị trưởng thành phố, ông Bill De Blasio, theo đó buộc các công trình chung cư phải có nhà ở giá rẻ cho người có thu nhập thấp.

Cuộc tuần hành có sự tham gia đông đảo của các hộ gia đình có thu nhập thấp và tầng lớp người lao động. Những người ủng hộ đã hô vang khẩu hiệu nhằm ủng hộ sáng kiến của ông Blasio, đồng thời hối thúc Hội đồng thành phố nhanh chóng thông qua dự luật trên.

Nội dung dự luật của Thị trưởng gồm hai phần chính, có tên Việc Quy vùng về chất lượng và giá rẻ và Việc Quy vùng bắt buộc, hướng tới những hộ gia đình có mức thu nhập trung bình thấp vào khoảng 46.620 USD/ năm.

Ông De Blasio nhấn mạnh dự luật mang tính ràng buộc đối với tất cả dự án xây dựng chung cư hiện đại trong thành phố.

Leave a Reply