Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-15/3

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-15/3

Tổng hợp ngày trả cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX và HOSE trong tháng 3/2016.

Sơ đồ giao dịch cổ phiếu MCF trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Sơ đồ giao dịch cổ phiếu MCF trong thời gian qua – Nguồn: HNX.

* Ngày 1/4/2016, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh trả đợt 1/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu = 1.000 đồng).

* Ngày 4/4/2016, Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm và Xây lắp Cơ khí tạm ứng với tỷ lệ 10,6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu = 1.060 đồng).

* Ngày 5/4/2016, Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu = 900 đồng).

* Ngày 8/4/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi trả đợt 2 năm 2015 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu = 700 đồng).

* Ngày 8/4/2016, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Bình Định trả cổ tức với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu = 500 đồng).

* Ngày 12/4/2016, Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu = 1.000 đồng).

* Ngày 15/4/2016, Công ty Cổ phần Portserco tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phần = 1.500 đồng).

Leave a Reply