Công bố Quy hoạch chi tiết Hoàng thành Thăng Long

Lễ công bố Quy hoạch chi tiết Khu di tích Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội đã diễn ra ngày 19/4.

Công bố Quy hoạch chi tiết Hoàng thành Thăng Long

Công bố Quy hoạch chi tiết Hoàng thành Thăng Long

Thông tin chi tiết về giá Mua Chung cư HDI Sunrise sẽ được cập nhật cụ thể

Quy hoạch chi tiết Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội tỉ lệ 1/500 gồm 3 nội dung: Quy chế quản lý đầu tư xây dựng; Đề án Bảo tồn; Đồ án Quy hoạch.

Với mục tiêu khai thác phục vụ nghiên cứu, bảo tồn, du khách tham quan, du lịch, giáo dục cộng đồng, nêu cao ý thức trong việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa thế giới, xây dựng không gian văn hóa hài hòa về cảnh quan kiến trúc, đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật, là cơ sở để xây dựng quy chế, đề án quản lý và triển khai công tác đầu tư theo quy hoạch.